Online Backup opfylder kravene fra datatilsynet vedr. Personfølsomme data.

Backup program til Linux.

 • Online Backup er 100% gratis i 45 dage 
 • Der er 100 GB plads
 • Du binder dig ikke til noget.
 


 

 

Linux Startguide:

Kom i gang – X Window

1. Hent setup filen (obm-linux.tar.gz) ovenfor og kør den
2. Sæt OBM_HOME environment variablen (mappen hvor Online Backup Manager skal installeres)
export OBM_HOME=/usr/local/obm
3. Udpak installations-filen til OBM_HOME mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf obm-linux.tar.gz
4. Sæt DISPLAY environment variabler export DISPLAY=IP_ADDRESS_OF_XTERMINAL[:0.0]

For eksempel:

export DISPLAY=:0.0
or export DISPLAY=127.0.0.1
or export DISPLAY=127.0.0.1:0.0
or export DISPLAY=192.168.0.2
or export DISPLAY=192.168.0.2:0.0
5. Kør Online Backup Manager sh $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh &
6. (Valgfrit) Indtast hostnavnet til backupserveren i [Adresse] feltet og klik på [Næste] knappen.

7. Hvis du ikke har en backup konto, vælg [Prøve registrering] og klik på [Næste]

 • Indtast det [Login navn] og [Kodeord] du ønsker
 • Indtast din [E-mail adresse] i tekst feltet
 • Klik på [Send] knappen
 • Du skulle være oprettet på backup serveren allerede. (Hvis det [Login navn] du valgte allerede er taget af en anden bruger, så prøv med et andet login navn)

8.Hvis du allerede har en backup konto, vælg [Bruger logon] og log på serveren med dit eksisterende brugernavn og kodeord.

9.Hvis dette er første gang du logger på serveren, vil du blive guidet til at oprette et backup-sæt

 • Indtast et backup sæt navn i feltet [Navn]
 • Vælg de filer du ønsker at tage backup af
 • Vælg en backup tidsplan ved at klikke på [Indstillinger] (du kan tilføje flere tidsplaner til det samme backup sæt)
 • Indstil krypteringsindstillingerne for dit backup sæt (hvis du ikke kender til kryptering, så acceptér standard værdierne)
 • Klik på [Færdig] knappen

10. For at køre backuppen nu, vælg backup-sættet fra panelet til venstre og klik på [Start Backup] knappen ovenfor. Vælg [Off-site Backup Server] og klik på [OK].

11. Vælg backup sættet og klik på [Start Backup] knappen.

12. Hvis du ønsker at backuppen skal køre automatisk, skal du starte backup scheduler ved
nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null

Alle backup-sæt vil nu køre automatisk på det planlagte tidspunkt.

13. (Valgfrit) Start backup scheduler ved computer start

 • Tilføj OBM_HOME environment variablen til root profilen ved at tilføje følgende linje til /root/.bash_profile OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME
 • Tilføj backup scheduler til dit startup script ved at tilføje følgende linje til /etc/rc.d/rc.local

su -c ‘nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null’
14. Setup fuldført.

Kom i gang – Kommando linje

1. Hent setup filen (obm-linux.tar.gz) ovenfor og kør den
2. Sæt OBM_HOME environment variablen (mappen hvor Online Backup Manager skal installeres)
OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME
3. Udpak installationsfilen til OBM_HOME
mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf obm-linux.tar.gz
4. Tilføj, opdatér og fjern et backup-sæt

 • Hvis du ønsker at opdatere et backup-sæt, rediger backup sættet og klik på [Opdater] knappen
 • Hvis du ønsker at tilføje et nyt backup-sæt, klik på [Tilføj]
 • Hvis du ønsker at fjerne et backup-sæt, vælg backup-sættet og klik på [Fjern]

5. Brug Backup konfigurator sh $OBM_HOME/bin/Configurator.sh
6. Indtast dit brugernavn, kodeord
Login Name: userXXX
Password:
Backup Server URL: xxx.yyy.com
Which Protocol? (1) Http (2) Https : 1
Use proxy? (Y)es or (N)o : Y
Proxy Type? (1) Http/Https Proxy (2) SOCKS : 1
Enter proxy server : aaa.bbb.com
Enter proxy port : xxx
Enter proxy username (optional) : administrator
Enter proxy password (optional) :

7. Hvis du har oprettet et nyt backup-sæt via websiden, skal du indstille krypteringsnøgle, krypterings algoritme og krypteringsmetode

Vigtigt: Du kan ikke ændre disse parametre når de er sat
Found new backup set ‘xxx’
Please enter the following values for this backup set:

Encrypting Algorithm?

(1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption : 1
Encrypting Key:
Re-Enter Encrypting Key:

Encrypting Mode? (1) ECB (2) CBC : 1
Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o : Y
8. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne ovenfor, kan du bruge hovedmenuen nedenfor.

Main Menu:
–-
(1). List Backup Setting
(2). Change Password
(3). Change Network Setting
(4). Change run scheduled backup setting
(5). Quit

Your Choice:
9. Du kan herefter køre en backup ved at afvikle kommandoen nedenfor.

sh $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET]

hvor [BACKUP_SET] er navnet på backup-sættet der skal køres
10. Hvis du ønsker at schedulere backuppen til at køre automatisk, skal du starte backup scheduler ved

nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null

Alle backup-sæt vil nu køre automatisk på det planlagte tidspunkt.

11. (Valgfrit) Start backup scheduler ved computer start
1. Tilføj OBM_HOME environment variablen til root profilen ved at tilføje følgende linje til /root/.bash_profile

OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME
2. Tilføj backup scheduler til dit startup script ved at tilføje følgende linje til /etc/rc.d/rc.local

su -c ‘nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null’
12. Setup fuldført.