Online Backup opfylder kravene fra datatilsynet vedr. Personfølsomme data.

Kort beskrivelse af hostingcenter

Ideel fysisk placering:

Data centret er placeret i et område med sikker afstand til andre bygninger, hævet over såvel vandspejl som jordhøjde og isoleret således at oversvømmelser, røggasser fra brand i nærliggende bygninger eller slukningsvand ikke kan påvirke driften.

 

Hardware

Online Backup's hardware

 

Sikring mod strømsvigt og brand:

 Vores nye dieselgenerator kan varetage 6 timers fuld normal drift af datacenteret, uden optankning, i tilfælde af strømsvigt. Samtidig er generatoren så kraftig at den kan levere strøm til det normale energinet. Ligeledes sikrer Inergen brandslukningsudstyr at al ilt fjernes fra rummet i tilfælde af brand eller røgudvikling.

Online Backup's strøm og backupstrøm

Online Backup's Ingergen gas

 

Bedre køling og ventilation:

Vores nye køleanlæg anvender såvel traditionel køling og frikøling, hvor det danske klima hjælper til med at spare på ressourcerne til gavn for både kunder og miljø.
Samtidig har samtlige kvadratmeter i datacenteret hævet installationsgulv, som gør det muligt at fordele køleluften effektivt og nedsætte risikoen for statisk elektricitet.

 

Tyverrisikring og overvågning:

Vores faciliteter opfylder strenge krav til såvel fysisk som datateknisk sikring. Grunden er indhejnet med et højt metalhegn  og skulle ubudne gæster tiltvinge sig adgang, vil bevægelsesdetektorer omgående alarmere vagtpersonale inden de når frem til bygningen. Serverrummet er med videoovervågning og adgangskontrol.